Børnesagens Fællesråds Hjælpefond
 Børnesagens fællesråds hjælpefond støtter aktiviteter for udsatte børn og unge, eneforsørgere med dårlig økonomi og eneforsørgere under uddannelse eller disses børn. Der er ansøgningsfrist 1. april og 1. november. Der kan forventes svar ca en måned senere. Ansøgningsskema downloades på hjemmesiden. http://boernesagen.dk/stotte-til-foreninger
 
Broen, Næstved
BROEN Næstved hjælper udsatte børn til en aktiv fritid. De kan hjælpe økonomisk med dragt og kontingent. For at komme i kontakt med BROEN Næstved, bedes du sende en mail til info@broen-naestved.dk.
 
Idrættens venner
Idrættens venner, Holme-Olstrup kan også være behjælpelige med økonomisk støtte i svære situationer til familier, hvor børn ønsker at gå til idræt. Carl Hansen kontaktes på tlf. 21452972. 
Hvis det er svært at få sat noget hjælp i gang af en eller anden årsag, så er Lundebakke Gymnastik forening altid behjælpelig med at formidle kontakten. Hvis det kun drejer sig om en kort periode, kan vi også aftale en afdragsordning. For hjælp kan gymnastikforeningens formand kontaktes.

formand@lbgf.dk