Økonomisk støtte til børn


Børnesagens Fællesråds Hjælpefond

Børnesagens fællesråds hjælpefond støtter aktiviteter for udsatte børn og unge, eneforsørgere med dårlig økonomi og eneforsørgere under uddannelse eller disses børn. Der er ansøgningsfrist 1. april og 1. november. Der kan forventes svar ca en måned senere. Ansøgningsskema downloades på hjemmesiden. http://boernesagen.dk/stotte-til-foreninger
 

Broen, Næstved

BROEN Næstved hjælper udsatte børn til en aktiv fritid. De kan hjælpe økonomisk med dragt og kontingent. For at komme i kontakt med BROEN Næstved, bedes du sende en mail til info@broen-naestved.dk.
 


Hvis det er svært at få sat noget hjælp i gang af en eller anden årsag, så er Lundebakke Gymnastik forening altid behjælpelig med at formidle kontakten. Hvis det kun drejer sig om en kort periode, kan vi også aftale en afdragsordning. For hjælp kan gymnastikforeningens formand kontaktes; formand@lbgf.dk