Lundebakke Gymnastikforening

CVR: 29649030

Forventninger til hinanden:

Bestyrelsen og ikke mindst instruktørerne forventer så vidt muligt mødepligt fra alle gymnaster, ellers må man meget gerne melde afbud. For instruktørerne er det lettere at planlægge undervisningen, hvis udgangspunktet er at alle gymnaster møder op.

Køb af dragt og lign. til opvisningen, er ikke medregnet i kontingentet, derfor må der forventes en udgift på dette.

Beklædning til træningstimer er naturligvis alle frit stillet, men bare tæer er absolut at foretrække – gymnasterne står fast på underlaget, hvilket giver en større og mere sikker bevægelsesfrihed. Kondisko kan virke tunge og usmidige, og lukker fødderne inde, netop på en årstid, hvor alle har brug for at få fødderne ”luftet”. Undgå venligst løsthængende smykker af hensyn til sikkerheden.

Betaling af kontingent sker ved onlinetilmeldingen. Bestyrelsen anbefaler, at du som aktiv gymnast selv tegner en heltids- / fritidsulykkesforsikring, da foreningen ikke selv har en forsikring, der dækker dens medlemmer.

Instruktørerne vil meget gerne oplyses om evt. allergi, astma, diabetes, eller andet som de skal være opmærksomme på, hvis der opstår problemer i gymnastiksalen. De vil gerne kunne yde den bedst mulige førstehjælp, hvis uheldet sker, og vil derfor gerne kende til evt. sygdomme. 

Vi er en forening som har taget stilling til pædofili og vi har indhentet oplysninger om alle vores instruktører, som underviser børn under 15 år og kan garantere at alle har ”rene attester”. Det er et emne vi i bestyrelsen tager meget alvorligt. 

Vi henviser til ”Takt og Tone” for Lundebakke Gymnastikforening, som kan læses her nedenunder. Vi ser at alle, gymnaster, forældre og instruktører retter sig efter og respekterer denne.


Takt og tone:

I Lundebakke GF er der plads til børn, unge og voksne i et socialt samvær, hvor alle kan være med - både øvede og ikke øvede.
Vi skal have det godt med hinanden, og det kan vi få ved: 
 
ORDENTLIGT SPROG 
- At vi viser respekt for hinanden ved at tale et ordentligt sprog.
- Ingen nedværdigende tilråb mod hinanden.
 
INGEN VOLD 
- At vi viser respekt for hinanden fysisk.
- Vold, spark, slag accepteres ikke. 
 
NYE MEDLEMMER 
- At vi udviser venlighed og interesse for nye medlemmer og viser dem til rette i vores forening.
 
ALLE ER MED 
- At ledere/trænere fordeler deres opmærksomhed på samtlige gymnaster, og at undervisningen er til gavn for både de svagere – og de stærkere. 
 
PÅTALEPLIGT/BORTVISNING 
- At lederne har pligt til at påtale utilbørlig opførsel og i ekstreme tilfælde bortvise de medlemmer, der ikke efterkommer foreningens regler og ledernes anvisninger. 
 
BRUG AF MOBILTELEFON 
- At vi udviser hensyn ved brug af mobiltelefon. 
 
RYGNING/ALKOHOL/STOFFER 
- At vi respekterer skolernes rygeforbud. 
- At alkohol ikke nydes af mindreårige eller lederne. 
- At vi retter os efter DIF’s forbud om brug af stoffer. 
 
RESPEKT FOR LOKALER OG REDSKABER 
- At vi viser respekt for foreningens lokaler og redskaber ved at passe på, rydde op 
- også selv om vi har travlt. 

Kort sagt ved alle inderst inde, hvad god opførsel og godt samvær er.


Fotografering:

Ved tilmelding (og oprettelse af bruger), skal du tage stilling til, hvorvidt foreningsrelaterede billeder af dig og dine børn må anvendes på foreningens hjemmeside / Facebook / sociale medier, samt sæsonprogram, trykte medier, magasiner mv. Husk derfor at tjekke om der er givet tilladelse eller ej.