Beredskabsplan ved skader eller ulykke:

Du skal først tage stilling til, hvor alvorligt er det?

Ved alle tilfælde er det vigtigt, at du taler med forældrene enten med det samme eller efter endt gymnastiktime. Det er dig der giver forældrene (eller den voksen der henter gymnasten) besked om, hvad der er sket.

Se i førstehjælpskassen om hjælp og vejledning til førstehjælp i de tænkelige skader/uheld der ville kunne hænde i en gymnastiktime.
 
I det følgende bliver ulykken delt op i 3 kategorier. Under hver kategori, vil du kunne hente hjælp, hvem skal du ringe til, hvad skal du iværksætte. Hvis I er flere instruktører, så fortsætter en af de andre instruktører med gymnastikken (aktiviteter/leg).

 
 1. Kategori 1:
  Ring 112, ved alvorlige sygdomme, livstruende situationer og ulykker.

  Medarbejderen på alarmcentralen vil som regel spørge dig om:

 • Hvad er der sket?
 • Hvor er det sket?
 • Hvornår er det sket?
 • Hvilket nummer du ringer fra?
 • Hvor mange er kommet til skade?
Hjælpen bliver sendt af sted, mens du taler med medarbejderen på 112 - alarmcentralen eller vagtcentralen. Du ”spilder” altså ikke tiden ved at svare på medarbejdernes spørgsmål, og samtalen fortsætter, så længe der er behov for det.
 
Den sundhedsfaglig medarbejder på regionens vagtcentral hjælper dig indtil den professionelle hjælp/ambulancen er på skadestedet:
 
Medarbejderen på regionens vagtcentral:
 • kan vurdere situationen og hvilken hjælp, der skal til
 • vil typisk spørge ind til tilstanden hos den syge eller tilskadekomne
 • kan vejlede i førstehjælp via telefonen, indtil hjælpen når frem.

Hjertestop ingen vejrtrækning:

Der hænger en hjertestarter ved indgangen til Toksværd hallen, samt ved Holme-Olstrup hallen og ved Aktivitetshuset i Toksværd. 
Forlad aldrig personen, gå i gang med hjertemassage (30 tryk på brystkassen, 100-120 tryk pr. minut og 2 indblæsninger - husk hold for næsen), så snart der er konstateret hjertestop.
Få en anden person til at hente hjertestarteren. 

Bevidstløs:

Læg personen evt. i stabilt sideleje. 

Fald på nakken:

Vurder alvorligheden, lad gymnasten ligge i ro. Støt hovedet, med begge hænder på siden af gymnastens kinder/ører, mens du sidder bagved personen, og støtter hovedet.
Kan gymnasten mærke arme og ben? Forsigtigt bevæg dem, eller kan gymnasten ikke mærke eller bevæge dem. 

KIG I DEN LILLE FØRSTEHJÆLPSBOG I FØRSTEHJÆLPSKASSEN; SOM FINDES I SKABET.

 

Kategori 2:
Tag kontakt til forældre med det samme.

Slag mod hovedet:

Hjernerystelse? Kaster gymnasten op, er gymnasten konfus; kan ikke svare på helt simple spørgsmål (navn, fødselsdag, hvad hedder mor og far mm.) har gymnasten været kortvarigt bevidstløs, men er kommet til sig selv igen.

Forældrene kontakter selv akuttelefonen 70150708, om råd og vejledning efterfølgende.

Udslået tand:

Hvis det er en blivende tand, hvis muligt puttes tilbage i hullet med det samme, skylles under vand først. Hvis tanden ikke kan sættes tilbage opbevares den bedst i munden, men pas på ikke at den sluges. Vurder om gymnasten kan samarbejde om det. Tanden må ikke tørre ud (kan opbevares i mælk, vand eller bedst i NaCl (fysiologisk saltvand) Mælketænder sættes ofte ikke tilbage.

Forældre melder selv tandskade til deres forsikring.

Forældre kontakter selv akuttelefonen 70150708 for råd.

Brækket arm eller ben?:

Er der fejlstilling på arm eller ben, dvs. er knoglen blevet skæv, eller er der kommet en ”bule” på den. MANGE smerter ved mindste bevægelse. Børneknogler er meget ”bøjelige”, og kan give ”børnebrud”
Støt og hæv legemsdelen (evt. op på et skumredskab), læg ispose på (husk noget imellem ispose og huden)

Forældrene kontakter selv akuttelefonen 70150708.

 

Kategori 3:
Du behandler, og informere forældrene eller den voksne, som henter gymnasten.

Næseblod:

Få gymnasten til at pudse næsen.
Sæt gymnasten på en stol (må ikke ligge).
Gymnasten eller du holder/trykker på næsen, med to fingre på overgangen mellem brusk og knogle, ca. midt på næsen.
I Toksværd hallen fra start sæson 2020 vil der være adgang til
fryseren i ”køkkenet” på 1. sal, åbnes med nøglen i Lundebakke gym.skab. Hvor der ligger ”skub-op” is, gymnasten sættes til at sutte på/spise isen, isen skal op imod ganen.
Ofte stopper blødningen efter et kort stykke tid.

Forældre kan evt. selv kontakte akuttelefonen 70150708 hvis blødning bliver ved.
 
Fremmedlegeme i øjet/ ridse på øjet:
 
Skyl med alm. vandhane vand. Der kan evt. løftes lidt ud i nedre og øvre øjenlåg.
 
Forældre kontakter selv akuttelefonen 70150708
 
Flænge/sår/hudafskrabning i huden:
 
Vask med alm. vandhane vand.
Vurdere flænge eller sår, hvor stort, hvor langt, dybde.
Sæt strips, plaster, evt. komprimerende (lidt strammende) forbinding på, afhængig af hvor flængen eller såret sidder.
Hudafskrabning behøver ofte ikke plaster, men kan hjælpe mindre børn med at det ikke gør så ondt.

Hvis meget stort sår, med stor blødning, hvor evt. plaster, af hævning og kompression ikke hjælper, kontaktes forældre med det samme. Ellers kontakter forældrene selv akuttelefonen 70150708.
 
Forstuvet håndled, albue, fodled, knæ mm.:
 
Læg gymnasten hvis det drejer sig om fodled eller knæ, så det kommer over hjertehøjde, brug evt. et skumredskab. Sæt gymnasten, hvis det drejer sig om hånd/arm, så armen/hånden/albuen hviler på noget.
Læg ispose på, husk noget imellem ispose og legemsdelen.
 
RICE:
R= Ro
I= Ispose
C: Compression
E: Elevation
 
Forældre kontakter selv akuttelefonen 70150708 mhp. videre behandling.

Bidsår:

Vaskes i vand.
Der sættes evt. plaster på.
Forældre kontakter selv akuttelefonen 70150708 mhp. evt. antibiotika

Splinter:

Fjern splinter, den vej den er kommet ind, brug evt. noget til at holde fast med.
Hvis det er en træsplint, må den ikke gøres våd, den bliver sværere at fjerne på skadestuen.

Forældre kontakter selv akuttelefonen 70150708 mhp. videre behandling.
 
Til forældre:
OBS på stivkrampevaccination! Hvis gymnasten har fulgt det danske børnevaccinationsprogram, er gymnasten dækket til og med 15 år. 
 

 

HUSK: Der står mobilnr. på et bestyrelsesmedlem i førstehjælpskassen, hvis denne ikke træffes,
og du har brug for hjælp, kontaktes et andet bestyrelsesmedlem.
 

Beredskabsplan ved skader og ulykke,
er at finde i alle førstehjælpskasser.